Nove tehnologije unose brojne promjene u svim aspektima naših života pa tako utječu i na učenje stranih jezika, posebice kada su u pitanju djeca. Brojne prednosti novih tehnologija mogu omogućiti uspješno usvajanje znanja i razvoj digitalnih vještina, no pritom je važno odabrati odgovarajuće nastavne metode.  Kako bi digitalno učenje bilo što učinkovitije, u nastavi ili kod kuće, odlučili smo s vama podijeliti nekoliko korisnih savjeta:

  1. Kada uvodimo nove tehnologije u proces nastave, djeci je potrebno detaljno objasniti koji alat će koristiti te kako se taj alat koristi. Zatim je najbolje omogućiti samostalno proučavanje alata. Djeci je potrebno dati prostora za eksperimentiranje. Odgovorite na njihova i dajte im vremena da prouče čime će se danas baviti.
  2. Prije samog korištenja dodatnih alata naš je zadatak da omogućimo sigurno i odgovorno korištenje novih alata . Ako želite djetetu omogućiti nove oblike učenja, budite proaktivni i popričajte s djetetom o tome što je prikladno dijeliti putem Interneta, kako procijeniti valjanost stranica i informacija te kome za obratiti u slučaju neželjenog sadržaja.
  3. Nemojte zaboraviti - planirajte sadržaje koje će dijete koristiti! Nakon što osmislite plan, potrebno je koristiti pravi pristup kako bi omogućili učinkovito razvijanje digitalnih vještina! Naš je zadatak da djecu/polaznike usmjeravamo prema edukativnom i kvalitetnom sadržaju.

DJECA I UČENJE U DIGITALNOM SVIJETU: UČENJE KOD KUĆE & SAVJETI ZA RODITELJE

Nove tehnologije omogućuju učenje u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu. Brojne prednosti koje sa sobom nose nove tehnologije omogućuju brojne zabavno-edukativne sadržaje za naše najmlađe, naravno pritom koristeći primjerene alate i sadržaje. Sukladno tome, brojni roditelji postavljaju si pitanje: "Trebamo li koristiti edukativne digitalne sadržaje za dodatno učenje kod kuće i kako?"

Odgovor je da! Pomoću različitih materijala i izvora, roditelji mogu omogućiti dodatno samostalno, učinkovito, zanimljivo i poticajno učenje za dijete! Na taj način možemo probuditi dodatnu radoznalost i motivaciju za učenjem stranih jezika. No osim za učenje, takvi sadržaji korisni su za stvaranje novih obrazaca razmišljanja pri čemu se razvija kritično procjenjivanje. Ako vaša djeca pravilno koriste dodatne digitalne sadržaje kod kuće, može doći do znatnog unapređivanja vještina i kompetencija!