Program učenja stranoga jezika ima ukupan fond od najmanje 1.120 nastavnih sati, a podijeljen je na 16 modula. Svaki modul ima 70 nastavnih sati, uključujući testiranje, odnosno, završnu provjeru znanja.

Stupnjevi imaju sljedeći fond nastavnih sati:

 • A1: najmanje 140 nastavnih sati (2 modula od po 70 nastavnih sati)
 • A2: najmanje 140 nastavnih sati (2 modula  od po 70 nastavnih sati)
 • B1: najmanje 280 nastavnih sati (4 modula od po 70 nastavnih sati)
 • B2: najmanje 140 nastavnih sati (2 modula od po 70 nastavnih sati)
 • C1: najmanje 280 nastavnih sati (4 modula od po 70 nastavnih sati) i
 • C2: najmanje 140 nastavnih sati (2 modula od po 70 nastavnih sati).

Poduka je metodski, programski i tempom prilagođena starosnoj dobi polaznika. Skupine su usklađene dobno i po predznanju stranog jezika. Prioritet svakog programa, bez obzira na stupanj, vrstu programa i starosnu dob je usmena i pismena komunikacija. Napretku svakog polaznika u skupini podjednako se posvećuje individualna pažnja.

Škola provodi programe općeg jezika i jezika struke (npr. poslovnog, jezika bankarstva, tehničkog jezika, jezika u medicini ili  pravnog jezika).

PRIKAZ NAPREDOVANJA PO STUPNJEVIMA (.pdf)

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa pojedinog stupnja polaznik posjeduje sljedeća znanja, vještine i sposobnosti:

Stupanj A1

 • razumije svakodnevne izraze i vrlo jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljenje konkretnih potreba, i njima se koristi,
 • može predstaviti sebe i druge,
 • može postavljati pitanja o sebi i drugima te odgovarati na takva pitanja (primjerice, o životnoj okolini, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje),
 • može voditi jednostavan razgovor, pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći,
 • može napisati kratku razglednicu i popuniti upitnik s osobnim podatcima.

Stupanj A2

 • razumije izraze i učestale riječi s područja od neposrednog interesa (o sebi, obitelji, kupovini itd.),
 • razumije kratke i jasne poruke te javne obavijesti,
 • čita kratke i jednostavne tekstove te razumije kratka pisma,
 • sposoban je pronaći određene podatke u praktičnim materijalima (jelovnicima, oglasima, voznim redovima),
 • može komunicirati u svakodnevnim situacijama u kojima se razmjenjuje informacije,
 • može sudjelovati u kratkim razgovorima uz pomoć sugovornika,
 • može govoriti o uobičajenim životnim pojavama (obitelji, poslu, obrazovanju itd.) koristeći se jednostavnim jezikom,
 • može napisati kratke i jednostavne bilješke, poruke i osobno pismo.

Stupanj B1

 • može razumjeti glavne misli standardnoga razgovora te pratiti radijske i televizijske programe o trenutnim događajima, poznatim temama na poslu, u školi i o slobodnom vremenu, ako su iskazani polako i razumljivo,
 • može razumjeti tekstove pisane običnim jezikom ili jezikom struke,
 • može se snaći u većini poznatih, svakodnevnih situacija u zemljama određenog govornog područja,
 • može jednostavnim jezikom opisati doživljaje, snove i težnje,
 • može ukratko objasniti svoja stajališta i planove, ispričati priču te prepričati sadržaj knjige ili filma,
 • može napisati jednostavan povezan tekst o poznatoj temi, osobno pismo u kojemu opisuje svoje doživljaje i dojmove.

Stupanj B2

 • razumije glavne misli razgovora na razumljivom standardnom jeziku o poznatim temama, koje iznose govornici uživo ili na radiju ili televiziji,
 • razumije tekstove pisane običnim jezikom ili jezikom struke,
 • snalazi se u većini situacija u određenom govornom području,
 • može sudjelovati u razgovoru o poznatim temama iz svakodnevnog života i struke,
 • može prepričati događaj, tečno iznijeti i zastupati svoja stajališta, obrazložiti prednosti i nedostatke, donositi odluke u raznim situacijama,
 • može napisati jasan tekst o raznim temama, u kojemu obrazlaže svoja stajališta, zna napisati službeno i privatno pismo, faks, ponudu za posao, prigovor, osvrt na film ili knjigu, sažetak, biografiju.

Stupanj C1

 • može razumjeti složene, duge tekstove s različitih područja i prepoznati „prikrivena“ značenja,
 • može bez prevelikog napora razumjeti televizijske programe i filmove,
 • može čitati duge i zahtjevne stručne i književne tekstove te prepoznati različite stilove,
 • može razumjeti specijalizirane članke i tehnička uputstva sa svakog područja,
 • izražava se tečno i neusiljeno te se s lakoćom koristi jezikom u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama,
 • precizno i bez poteškoća izražava svoje ideje i mišljenja,
 • pismeno se izražava jasnim i dobro strukturiranim tekstom te može obrazložiti svoja stajališta,
 • može pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvješću, ističući ono što drži važnim.

Stupanj C2

 • bez poteškoća razumije svaki diskurs, dijalekt izvornih govornika izgovoren normalnom brzinom, bilo u osobnom kontaktu bilo u medijima, s lakoćom čita sve vrste tekstova (uključujući priručnike, specijalizirane članke i književna djela),
 • bez napora sudjeluje u svakom razgovoru ili raspravi te dobro prepoznaje i koristi se idiomatskim izrazima i kolokvijalizmima,
 • vrlo se tečno izražava i točno prenosi značenja, uz mogućnost parafraziranja ako naiđe na poteškoće,
 • jasno iznosi činjenice, učinkovito i logično strukturira svoj prikaz,
 • piše jasan i tečan tekst prikladnim stilom,
 • može pisati složena pisma, izvješća i članke, u kojima jasno iznosi bitne točke,
 • može pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela, njegove/njezine su jezične vještine na razini izvornog govornika