Stvaramo nove generacije uspješnih mladih ljudi!


Ovaj program, namijenjen djeci u dobi od navršenih 4 do 13 godina, na zabavan način potiče razvoj mozga.

U ALOHA Mentalnoj aritmetici djeca uče mentalnu aritmetiku (računanje napamet) koristeći abakus ili na način da ga vizualiziraju; zbog toga mogu mentalne računske operacije izvršavati velikom brzinom.

Mentalna aritmetika razvija analitičke i kreativne sposobnosti djece i pomaže razvoju obje moždane polutke. Djeca uključena u ALOHA program napreduju u učenju, pamćenju, imaju izuzetnu sposobnost pažnje i koncentracije... Na nastavi ALOHA Mentalne aritmetike kombiniramo vježbe mentalne aritmetike s edukativnim i zabavnim aktivnostima. Na taj način djeca ostvaruju napredak ne samo u matematici, već u svim školskim predmetima.

prijavi se


Znanstvene studije pokazale su da program razvija sljedeće vještine kod djece:

 • pažnja i koncentracija
 • vještina slušanja
 • kreativnost
 • analitičke sposobnosti
 • imaginacija i vizualizacija
 • fotografsko pamćenje
 • prostorna orijentacija
 • vještina zapažanja
 • povećava IQ djece
 • jača njihovo samopouzdanje

Način rada:

 • Svaki stupanj traje 4 mjeseca, odnosno 28 sati po 60 minuta ili 14 sati po 120 minuta
 • Samostalno vježbanje: 5-10 minuta dnevno
 • UPISI dva puta godišnje: rujan i veljača
 • TRAJANJE PROGRAMA: listopad-veljača; ožujak-lipanj
 • Po uspješno završenom stupnju dobiva se certifikat i prelazi u viši stupanj
 • Učenje je zabavno i izazovno
 • Nastavu provode certificirani ALOHA treneri

Cijene:

Cijena jednog stupnja je 2.480,00 kn (329,15 €), plativo u 5 rata po 496 kn ili 4 rate po 620 kn, s time da se zadnja rata plaća prije završnog ispita.

Abakus i knjige nisu uračunati u cijenu programa.

Abakus – cijena 210,00 kn (27,87€) (ALOHA ruksak i majica gratis).

Knjige za program Kids (školarci) i Tiny Tots (predškolci) – 1. stupanj

 1. Knjiga A – za rad na satu
 2. Knjiga B – vježbe za zadaću, prema danima
 3. Knjiga Pažnja i koncentracija (koristi se dva stupnja)
 4. Knjiga Test brzine i diktiranje brojeva (koristi se dva stupnja)

Ukupna cijena knjiga za 1. stupanj: 210,00 kn (27,87 €)

 

PRIJAVE I UPISI NA TEČAJ:

ŠKOLA STRANIH JEZIKA ŽIGER 
Stanka Vraza 37, 42000 Varaždin
Tel: +385 42 330 385;
Fax: +385 42 330 385

prijavi se

 

Više o programu: www.alohacroatia.com