Škola govorništva – obuhvaća 60 sati nastave i uključuje stjecanje osnovnih teoretskih znanja iz govorništva te njihovu praktičnu primjenu. Program je koncipiran po principu „nauči i primjeni“ što znači da polaznici odmah primjenjuju stečena znanja i zajedno ih analiziraju. Tijekom 60 sati nastave polaznici će ovladati osnovnim vještinama javnog govorenja, pregovaranja, debatiranja. Naučit će zašto je važno dobro slušati sugovornika, naučit će uvjerljivo argumentirati svoje stavove te prepoznati pogreške i smicalice u argumentaciji svojih sugovornika. Na kraju programa od polaznika se očekuje da samostalno izvedu trominutni govor na određenu temu prema vlastitom izboru, da održe jedan prigodni govor te da debatiraju i pregovaraju.

Na kraju možemo reći kako danas gotovo i da nema zanimanja, profesije ili djelatnosti koja ne uključuje govorno komuniciranje stoga zaključujemo kako je govornička vještina potrebna svima.

Program

  • broj sati: 60 nastavnih sati
  • intenzitet: 1x tjedno po 90 minuta
  • cijena: 440,00 € (3.315,18 ) = 10 rata x 44 za 1x tjedno

prijava