Naša uvjerenja:

Od 1989. gradimo i podižemo kvalitetu svoje djelatnosti poduke stranim jezicima.

Vjerujemo u pošten i ozbiljan rad.

Vjerujemo da ćemo postići bolje rezultate ako u taj rad unesemo vedrine, kreativnosti, neposrednosti.

Vjerujemo da malim koracima možemo stići do velikog cilja.

Vjerujemo i znamo da jezici povezuju ljude.

Naši principi:

  • postupnost u učenju
  • kontinuitet u učenju
  • umijeće motiviranja
  • poštivanje osobe polaznika
  • raznolikost sadržaja

Član Eaqualsa – garancija najviših standarda kvalitete

U prosincu 2001. godine Škola je stekla status punopravnog člana u međunarodnoj udruzi kvalitetnih škola stranih jezika EAQUALS. Inspekcije kojima se škola dužna podvrgnuti redovito vrlo visoko ocjenjuju organiziranost škole, programe, način rada, visoku stručnost i osposobljenost nastavnog kadra, legalnost i istinitost poslovanja te opremljenost škole. Članstvo u udruzi Eaquals znači ne samo priznanje kvaliteti škole već i mogućnost pristupa najvišim dostignućima i participiranje u suvremenim tijekovima učenja stranih jezika.

Male skupine i moderno opremljene učionice

Učenje jezika u odvija se u skupinama od prosječno 8 polaznika, koristeći najnovije, kvalitetne udžbenike renomiranih stranih izdavača, uz dodatno korištenje multimedije, pametnih ploča, tablet računala, ali i klasičnijih materijala poput časopisa na stranim jezicima, materijala s interneta, radom na klasičnoj literaturi i drugim izvorima znanja.

Stručan nastavni kadar – stalna usavršavanja

Naši se nastavnici odlikuju svojom stručnošću, entuzijazmom i odanošću poslu koji rade. Većina nastavnika Škole je u stalnom radnom odnosu uz nekoliko vanjskih suradnika te izvornih govornika. Takva struktura nastavnog kadra osigurava visoku kvalitetu nastave, a visoka stručnost i suvremenost nastave naših nastavnika održava se neprestanim usavršavanjem u struci u zemlji i inozemstvu te na redovitim sastancima za razvoj nastavnika u našoj školi.

Polaznik je prioritet – individualne konzultacije

Naš je polaznik naš prioritet. Tijekom poduke nastavnik svakom polazniku posvećuje maksimalnu pažnju. Svaki nastavnik dostupan je polaznicima ili roditeljima u jednom terminu tjedno za konzultacije, kada se mogu osobne dvojbe i pitanja u svezi s učenjem, mogućnostima nastavka učenja, ispita, izostanaka i sl. izravno uputiti nastavniku.

Moderne i opremljene učionice – suvremen pristup

Nastavni proces odvija se u ugodnom prostoru zgrade u S. Vraza 37 te u I. Trnskog 19 u Varaždinu. Učionice su klimatizirane, opremljene multimedijskom opremom poput računala, tableta, interaktivne ploče ili ekrana, a polazniku je omogućen i besplatan pristup internetu. Nastavu također provodimo u prostoru korisnika: tvrtke, vrtići, škole.

Naš tim

Zaposliti samo najbolje i najstručniji kandidate, kontinuirano ih graditi kao nastavnike stalnim usavršavanjima te najbolje zadržati dugi niz godina, to je naša politika zapošljavanja.

Naši se nastavnici odlikuju svojom stručnošću, efikasnim prenošenjem znanja, entuzijazmom i umješnošću motiviranja polaznika.

Upoznajte naš tim...