Nova grupa ALOHA programa počinje krajem rujna 2018.

Saznajte više o programu.

 

PRIJAVE I UPISI NA TEČAJ:

ŠKOLA STRANIH JEZIKA ŽIGER 
Stanka Vraza 37, 42000 Varaždin
Tel: ++385 42 330 385