Međunarodno priznate svjedodžbe o poznavanju stranih jezika imaju izrazito veliku važnost za djecu, mlade i odrasle budući da znanje stranih jezika otvara brojna vrata kada je u pitanju školovanje ili poslovni uspjeh i napredak. Uz to, znanjem stranih jezika osigurava se prednost na tržištu rada te poboljšana kulturološka osviještenost.

Kada je u pitanju engleski jezik, najpouzdaniji su Cambridge Assessment ispiti koji nude cijelu lepezu vrsta ispita i stupnjeva. To su najpouzdaniji ispiti, a s polaganjem treba započeti od najmlađe dobi.

Ponosni smo na suradnju s Cambridge Assessment English koja traje već više od 27 godina, a za sve vas smo pripremili kratak kviz kako biste i vi što bolje upoznali najprestižnije certifikate poznavanja engleskog jezika za djecu, mlade i odrasle.

Are you ready?

Let´s play!