Želite u ljetnom roku pristupiti nekom od Cambridge ispita?

Pravi je trenutak za upisati pripremni tečaj za neki od Cambridge ispita! Pripreme se sastoje od 35 sati vježbi kojima polaznika pripremamo na vrstu zadataka i specifičnosti ispita. Nastava će se održavati 2 puta tjedno po dva sata nastave s ciljem da se polaznika pripremi za rokove ispita u lipnju, a može se i kombinirati s redovnom nastavom stranog jezika. Na polazniku je samo da odabere za koji ispit se želi prijaviti. Za više informacija nazovite nas na 042/330-385 ili na postavite upit preko kontakt obrasca, a možete se i izravno prijaviti